To Be Assigned

Tags: Life Worth Living EssayGood Thesis Statements Against PenaltyPersuasive Speech About FriendshipTopics To Write A Speech OnWhat Are Objectives In A Business PlanBusiness Plan LibraryThe Centaur Poem EssayEssays On Sor Juana Ines De La CruzPersuasive Essay LayoutCreative Writing Paper Template

This is a passive predicate, which might be what is confusing you.

Passive means that your subject (I) did not do the action, but had the action done to it.

Amounts relating to all new or renewable agreements which come into force after 1 January of the year in question will be assigned to heading 40 02 41 02 — Reserves/Differentiated appropriations (compulsory expenditure).

Všechny částky týkající se dohod a protokolů, které jsou v platnosti k 1.

In view of the assumption that assigned revenue will be available to cover the needs for the operational funds for producer organisations scheme, but that the Commission expects the aid to producer groups for preliminary recognition scheme to be overexecuted in the 2012 budget, the Commission considers that the total appropriations available for this sector may not be sufficient to cover the total expenditure expected to be incurred by Member States in 2012.

Vzhledem k předpokladu, že budou k dispozici účelově vázané příjmy na pokrytí potřeb provozních fondů pro organizace producentů, ale že Komise očekává, že podpora pro seskupení producentů pro předběžné uznání režimu bude v rozpočtu na rok 2012 přečerpána, má Komise za to, že celkové prostředky, které jsou pro toto odvětví k dispozici, nemusí stačit k uhrazení celkových výdajů, které členským státům podle očekávání v roce 2012 vzniknou.The "was" is in the passive past tense (somebody did the action to the subject in the past), which requires the past tense of "assign".The management of the aid will be assigned, in accordance with the above regional legislation, to the most representative agricultural trade bodies in Lombardy, which must have a large membership spread throughout the region and a sufficiently extensive network of offices and must be adequately represented in the various agricultural and food sectors in the Region of Lombardy.ledna 2007 nové vážené podíly přidělené každé národní centrální bance, která bude členem ESCB k 1.lednu 2007, v klíči pro upisování rozšířeného základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB).Každému GMO by měl být přiřazen jednoznačný identifikační kód stanovený v nařízení Komise (ES) č. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy5.In the absence of valid justification, Articles 52 of the EEC Treaty (subsequently Article 52 of the EC Treaty, and now, after amendment, Article 43 EC) and 58 of the EEC Treaty (subsequently Article 58 of the EC Treaty, and now Article 48 EC) preclude the application of tax legislation of a Member State which, for the purposes of valuing the unlisted shares of a company in circumstances such as those in the main proceedings, causes that company's holding in a partnership established in another Member State, subject to the condition that such a holding is capable of allowing it a definite influence on the decisions of the partnership established in the other Member State and enabling it to determine its activities, to be assigned a greater value than its holding in a partnership established in the Member State concerned.In view of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union and their respective national central banks (NCBs) joining the European System of Central Banks (ESCB) on 1 January 2007, Decision ECB/2006/21 of 15 December 2006 on the national central banks’ percentage shares in the key for subscription to the European Central Bank’s capital (1 ) establishes with effect from 1 January 2007 the new weightings assigned to the each NCB that will be a member of the ESCB on 1 January 2007 in the key for subscription to the European Central Bank’s (ECB’s) expanded capital.S ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii a s ohledem na skutečnost, že se jejich národní centrální banky k 1.lednu daného rozpočtového roku, se zapisují do okruhu 11 03 01.Částky týkající se všech nových nebo obnovitelných dohod, které vstupují v platnost po 1.

SHOW COMMENTS

Comments To Be Assigned

The Latest from nkadry.ru ©